minust 1

Minust

Olen töötanud juristina alates aastast 2000 erapraksises olles samaaegselt erinevates ettevõttetes ettevõtte juhataja ja juristi ametikohal.

Haridus: Õigusalane kõrgharidus (magister)
Hariduskäik: Aastatel 1996-2000 õppinud erakõrgkoolis 
Veritas/hilisem Audentes/veel hilisem TTÜ Omandanud 
baccalaureuse kraadi õigusteaduses – mis võrdub läbitud
ainepunktide 
järgi magistrikraadiga.

Siiralt Teie lojaalne, aus ning töökas
Tulevane või praegune Lepinguline esindaja
Jurist – Ivo Kaurit

Üle 20 aasta kogemust
ja üle 2000 kliendi

Juristina ja lepingulise esindajana kohtutes ning väljaspool kohut olen esindanud või kaitsnud kogu oma senise juristipraktika jooksul üle 2000 kliendi ning esindanud või kaitsnud neid kõikides võimalikes õigusharudes ja valdkondades. Kõikide nende klientide tagasiside on olnud positiivne.

Märgitud erapraksisest olen omandanud mitmekülgsed ja laialdased kogemused nii maksuõiguses, pankrotiõiguses kui ka täitemenetlusõiguses. Pikaajaliselt omanud juristipraktikat tööõiguses, perekonnaõiguses, äriõiguses, kindlustusõiguses, võlaõiguses, asjaõiguses jne, millest on kokkuvõttes väljakujunenud laialdased spetsialiseeritud tegevusvaldkonnad (Vt. Tegevusvaldkonnad).

Olen edukalt kaitsnud kliente väärteomenetluses (sh liikluses) ning kriminaalmenetluses, sh nii politseis peetavas kohtuvälises menetluses või kohtueelses uurimises, kuid ka kohtumenetluses kohtu esimeses ja teises astmes.

minust 2 2

Ausus. Korrektsus. Usaldus.

Tegutsen üle Eesti kõikides kohtutes.
Koos harutame lahti iga Gordioni sõlme ja
lahendame kõik õigusalased probleemid.

VÕTKE JULGESTI ÜHENDUST
OLGU MURE SUUR VÕI VÄIKE

Tasuta konsultatsioon. Helistage: +372 5555 5597
Kirjutage: ivokaurit@gmail.com