UUDISED SEADUSANDLUSES

PEREKONNASEADUSE MUUTMINE

Alates 01.01.2022.a. hakkas kehtima Perekonnaseaduse muudatus, mis oluliselt muutis ülalpidamisenõude suuruse arvestamise, sh elatise suurendamise ja vähendamise seaduslikke aluseid.

Nimetatud seaduse muudatusega muutusid oluliselt lapsele elatise nõudmise põhimõtted ja alused. Iga lapse kohta kehtestati nn. baassumma, 200 eurot, mida korrigeeritakse elatise tasumise kuule eelneva kalendriaasta tarbijahinnaindeksi (THI) muutusega ja Eesti keskmise palga tõusuga.

Elatise suurus hakkab nüüdsest sõltuma laste arvust ühes peres, laste arvust kohustatud isikul, lastetoetuste ja lasterikka pere toetuse saamisest õigustatud isiku või kohustatud isiku poolt, aga ka sellest, kas elatist saama õigustatud laps elab elatist maksma kohustatud vanemaga koos arvestatava arvu päevi kuus.

Elatise suurust üle baassumma või alla selle võivad suuresti mõjutada ka lapse erivajadused või kohustatud vanema töövõimetus või olukord, mil kohustatud isikul on teisi lapsi, kes selle võrra vähem oleksid ülalpidamisega kindlustatud.